• e-shop
 • SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE z.s.

  Oficiální webové stránky klubu

  Kalendář zápasů

  Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy FAČR pro rok 2019

  V souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a Registračního řádu tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro rok 2019, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2019. Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 21 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu jejich registrace jako členů FAČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

  Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz).

  Upozorňujeme všechny členy FAČR, že pro správné zachování členství ve FAČR je nutné uhradit členský příspěvek dle níže uvedených postupů. Pokud tyto postupy úhrad nebudou dodrženy, členství osoby nemusí být zachováno.

  Postupy při úhradě členského příspěvku pro zachování členství ve FAČR:

  1. a) Platba využitím poštovní poukázky – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  2. b) Platba převodem z různých bankovních institucí – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  3. c) Platba převodem ze stejné bankovní společnosti – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  4. d) Platba přímo vložením na účet – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  5. e) Platba ONLINE prostřednictvím portálu PayU na is.fotbal.cz – nutné provést nejpozději do 3.2019.

  Pro zachování členství úhradou členského příspěvku dne 15.3.2019 je tedy možné využít pouze platbu ONLINE.

  Registrace fyzické osoby jako člena FAČR je dle § 18 Evidenčního a registračního řádu zachována, pokud se v termínu do 15. 3. 2019 v centrální evidenci členství zaeviduje provedená platba členského příspěvku za danou osobu. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

  Členové, kteří v termínu do 15. 3. 2019 nezachovají své členství ve FAČR, mohou obnovit své členství postupem dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR.

  © 2019 FAČR

  Nejnovější zprávy z klubu

  "Hrajem fotbal pro zábavu, nevěšíme nikdy hlavu,

  zvítězíme beze slov, my jsme přece XAVEROV.

  Hej, hej, hej, XAVEROV je nej!

  logo městská část praha 20_png
  praha-logo-gif_566x566_gif
  prazsky-fotbalovy-svaz
  logo1png_228x77.png
  image001jpg_591x152.jpeg
  websitemedialogo-extranegativespacepng_1024x313.png
  logo-rovac-png_500x167.png
  fs-cz-clrpng_3484x1166.png
  ppl-zakladni-barevne-cmykjpg_1776x534.jpeg
  veoliajpg_1500x465.jpeg
  download.png
  renomia-logojpg_853x703.jpeg
  download.jpg
  1png_261x95.png
  autoPoly.png
  imagespng_435x116.png
  partyday-logo.png
  logo[1].png

  Hrdý partner mládeže

  Top