SC XAVEROV Horní Počernice

Oficiální webové stránky klubu

Výzva k úhradě členského příspěvku pro členy FAČR pro rok 2019

V souladu s § 18 odst. 6 Evidenčního a Registračního řádu tímto vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky (dále jen „FAČR“), kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro rok 2019, aby tak učinili nejpozději do 15. 3. 2019. Pokud tak neučiní, bude v souladu s § 21 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu jejich registrace jako členů FAČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz).

Upozorňujeme všechny členy FAČR, že pro správné zachování členství ve FAČR je nutné uhradit členský příspěvek dle níže uvedených postupů. Pokud tyto postupy úhrad nebudou dodrženy, členství osoby nemusí být zachováno.

Postupy při úhradě členského příspěvku pro zachování členství ve FAČR:

  1. a) Platba využitím poštovní poukázky – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  2. b) Platba převodem z různých bankovních institucí – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  3. c) Platba převodem ze stejné bankovní společnosti – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  4. d) Platba přímo vložením na účet – nutné provést nejpozději do 3.2019;
  5. e) Platba ONLINE prostřednictvím portálu PayU na is.fotbal.cz – nutné provést nejpozději do 3.2019.

Pro zachování členství úhradou členského příspěvku dne 15.3.2019 je tedy možné využít pouze platbu ONLINE.

Registrace fyzické osoby jako člena FAČR je dle § 18 Evidenčního a registračního řádu zachována, pokud se v termínu do 15. 3. 2019 v centrální evidenci členství zaeviduje provedená platba členského příspěvku za danou osobu. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

Členové, kteří v termínu do 15. 3. 2019 nezachovají své členství ve FAČR, mohou obnovit své členství postupem dle § 16 Evidenčního a Registračního řádu FAČR.

© 2019 FAČR

Nejnovější zprávy z klubu

"Hrajem fotbal pro zábavu, nevěšíme nikdy hlavu,

zvítězíme beze slov, my jsme přece XAVEROV.

Hej, hej, hej, XAVEROV je nej!

logo městská část praha 20_png
praha-logo-gif_566x566_gif
prazsky-fotbalovy-svaz
FPS Repro logo
logo-nac_v5_png
logo-rovac_png
logo-fotbalservis-v2_png
logo-gmmedia_png

Oficiální partner Zimní ligy 2019 mladších žáků

Top