• Klub market
 • Klubová zóna
 • Členská zóna
 • Fan zóna
 • SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE z.s.

  Oficiální webové stránky klubu

  Fotbalový klub SC XAVEROV Horní Počernice

  Projekt "Neberte nám naší hru"

  Hlavním záměrem projektu "Neberte nám naši hru"

  Záměrem je upozornit na negativní aspekty chování dospělých při sportovních aktivitách dětí a mládeže. Hlavním partnerem rojektu je Magistrát hl. m. Prahy, který jeho realizaci finančně podporuje. Primárně je projekt orientován na rodiče, kteří se při výchově dětí a sledování jejich sportovních aktivit často dopouštění řady chyb majících negativní vliv na rozvoj jejich potomků jak po sportovní, tak i psychické a morální stránce. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou však i všichni trenéři, funkcionáři, hráči a širší veřejnost.


  Mezi negativní aspekty chování dospělých patří zejména:

  • Rodiče (avšak i někteří trenéři a funkcionáři) kladou přílišný důraz na výsledky hráčů (týmu) i v nižších věkových kategoriích
  • Rodiče chtějí, aby jejich děti dosáhly úspěchů okamžitě, čímž vyvíjejí neadekvátní tlak na hráče i trenéry
  • Rodiče si prostřednictvím svých dětí chtějí často realizovat vlastní nenaplněné aspirace
  • Není brán zřetel na nepřipravenost dětského organismu na jednostrannou zátěž spojenou s pouhým „drilem“ fotbalových dovedností
  • Děti nejsou vychovávány k pokoře a v duchu myšlenek fair-play

  Nejčastěji můžeme tyto negativní vlivy pozorovat přímo při utkáních, kdy se někteří rodiče místo pozitivního fandění a podpoře svých ratolestí prezentují vulgárními projevy k rozhodčím, i k hráčům, fanouškům a trenérům soupeře. Pokud navíc jejich dítě zrovna není ve vítězném týmu nebo nehraje celé utkání, je to pro ně důvod k výměně trenéra či k vyřízení přestupu jejich potomka do jiného klubu.


  Negativní důsledky výše zmíněných vlivů jsou pak především:

  • Na děti tohoto věku je kladen nepřiměřeně vysoký psychický a často i fyzický tlak
  • Postupně se vytrácí úcta ke spoluhráčům i protihráčům, což se následně přenáší i do vyšších věkových kategorií


  Co je naším cílem (co chceme sdělit):

  • Změnit přístup a chování rodičů při sledování sportovních aktivit a výchově jejich dětí
  • Propagovat myšlenky a přístupy fair-play a úcty ke spoluhráčům i soupeři u dětí a mládeže
  • Zvyšováním povědomí o problematice tréninku mládeže zabránit jednostrannému přetěžování dětského organizmu při sportovních aktivitách, které může vézt k jeho nevratnému poškození
  • Mládežnický fotbal není totéž co fotbal dospělých, u dětí nejsou důležité výsledky, ale především radost a prožitek ze hry
  • Důležité je rovnoměrné zapojení všech hráčů bez ohledu na výkonnost, týmové pojetí a uvolněná (přátelská) atmosféra
  • Pro rozvoj hráčů je dále důležitá herní praxe a flexibilita (rotace pozic), nikoliv taktika
  • Fotbal a sport obecně má integrovat a socializovat, nikoliv rozdělovat
  • Fotbal má děti vychovávat k aktivnímu životnímu stylu a působit jako prevence proti užívání drog
  • Role rodičů je spatřována ve zdravé podpoře jejich dětí, „zdravém“ fandění a výpomoci v případě potřeby během tréninků

  Projekt "Neberte nám naši hru" se nechal inspirovat obdobným projektem, který je již několik let úspěšně realizován ve Švýcarsku. Více informací i projektu naleznete na samostatném webovém portále www.nebertenamnasihru.cz

  Nejnovější zprávy z klubu

  "Hrajem fotbal pro zábavu, nevěšíme nikdy hlavu,

  zvítězíme beze slov, my jsme přece XAVEROV.

  Hej, hej, hej, XAVEROV je nej!

  logo městská část praha 20_png
  praha-logo-gif_566x566_gif
  prazsky-fotbalovy-svaz
  logo-nac_v5_png
  websitemediaLogo-extraNegativeSpace.png
  logo-rovac_png
  logo-fotbalservis-v2_png
  PPL-zakladni barevne (CMYK).jpg
  veolia.jpg

  Hrdý partner mládeže

  Top